Updates

January 26, 2015

January 26, 2015

Chantelle

January 23, 2015

January 23, 2015

Video Clip

January 22, 2015

January 22, 2015

Cassie

 
January 21, 2015

January 21, 2015

Lacey

January 20, 2015

January 20, 2015

Melissa

January 19, 2015

January 19, 2015

Jade

 
January 16, 2015

January 16, 2015

Video Clip

January 15, 2015

January 15, 2015

Bettie

January 14, 2015

January 14, 2015

Cherry

 
January 13, 2014

January 13, 2014

Jamie

January 12, 2015

January 12, 2015

Kylie

January 9, 2015

January 9, 2015

Video Clip

 
January 8, 2015

January 8, 2015

Saffron

January 7, 2015

January 7, 2015

Shannah

January 6, 2015

January 6, 2015

Heidi

 
January 5, 2015

January 5, 2015

Kristie

January 2, 2015

January 2, 2015

Video Clip

January 1, 2015

January 1, 2015

Chrissie

 
December 31, 2014

December 31, 2014

Rose

December 30, 2014

December 30, 2014

Chantelle

December 29, 2014

December 29, 2014

Cassie

 
December 26, 2014

December 26, 2014

Video Clip

December 25, 2014

December 25, 2014

Cherry

December 24, 2014

December 24, 2014

Jade

 
December 23, 2014

December 23, 2014

Jade

December 22, 2014

December 22, 2014

Lacey

December 19, 2014

December 19, 2014

Curly Blonde (Goes Straight). VIDEO CLIP

 
December 18, 2014

December 18, 2014

Cherry

December 17, 2014

December 17, 2014

Evelyn

December 16, 2014

December 16, 2014

Melissa

 
December 15, 2014

December 15, 2014

Kylie

December 12, 2014

December 12, 2014

Frizzy Blonde. VIDEO CLIP

December 11, 2014

December 11, 2014

Cherry

 
December 10, 2014

December 10, 2014

Jamie

December 9, 2014

December 9, 2014

Chrissie

December 8, 2014

December 8, 2014

Kristie

 
December 5, 2014

December 5, 2014

Frizzy Blonde. VIDEO CLIP

December 4, 2013

December 4, 2013

Chantelle

December 3, 2014

December 3, 2014

Heidi

 
December 2, 2013

December 2, 2013

Rose

December 1, 2014

December 1, 2014

Jade

November 28, 2014

November 28, 2014

Frizzy Blonde. VIDEO CLIP

 
November 27, 2014

November 27, 2014

Lacey

November 26, 2014

November 26, 2014

Cassie

November 25, 2014

November 25, 2014

Kylie

 
November 24, 2014

November 24, 2014

Rita

November 21, 2014

November 21, 2014

Curly Blonde. VIDEO CLIP

November 20, 2014

November 20, 2014

Saffron

 
November 19, 2014

November 19, 2014

Cherry & Jamie

November 18, 2014

November 18, 2014

Chantelle

November 17, 2014

November 17, 2014

Evelyn

 
November 14, 2014

November 14, 2014

Curly Blonde. VIDEO CLIP

November 13, 2014

November 13, 2014

Kristie

November 12, 2014

November 12, 2014

Shannah

 
November 11, 2014

November 11, 2014

Melissa

November 10, 2014

November 10, 2014

Lacey

November 7, 2014

November 7, 2014

Curly Blonde. VIDEO CLIP

 
November 6, 2014

November 6, 2014

Dee

November 5, 2014

November 5, 2014

Cassie

November 4, 2014

November 4, 2014

Jade

 
November 3, 2014

November 3, 2014

Heidi

October 31, 2014

October 31, 2014

Curly Blonde. VIDEO CLIP

October 30, 2014

October 30, 2014

Natalie & Josie

 
October 29, 2014

October 29, 2014

Rose

October 28, 2014

October 28, 2014

Kylie

October 27, 2014

October 27, 2014

Cherry & Jamie

 
October 24, 2014

October 24, 2014

Diane. VIDEO CLIP

October 23, 2014

October 23, 2014

Jamie

October 22, 2014

October 22, 2014

Evelyn

 
October 21, 2014

October 21, 2014

Kristie

October 20, 2014

October 20, 2014

Shannah

October 17, 2014

October 17, 2014

Diane. VIDEO CLIP

 
October 16, 2014

October 16, 2014

Melissa

October 15, 2014

October 15, 2014

Lacey

October 14, 2014

October 14, 2014

Saffron

 
October 13, 2014

October 13, 2014

Jade

October 10, 2014

October 10, 2014

Diane. VIDEO CLIP!

October 9, 2014

October 9, 2014

Kylie

 
October 8, 2014

October 8, 2014

Rita

October 7, 2014

October 7, 2014

Rose

October 6, 2014

October 6, 2014

Natalie & Josie

 
October 3, 2014

October 3, 2014

Melissa. VIDEO CLIP

October 2, 2014

October 2, 2014

Cassie

October 1, 2014

October 1, 2014

Cherry & Jamie